Санкт-Петербург +7 (812) 670-44-19

Москва +7 (495) 789-49-78

Смесители/разделители поляризационного луча на основе волокон, 1 SM и 2 PM порта

PBC980SM-FC

Fiber PBC, 980 ± 20 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/PC

PBC980SM-APC

Fiber PBC, 980 ± 20 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/APC

PBC780SM-FC

Fiber PBC, 780 ± 20 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/PC

PBC780SM-APC

Fiber PBC, 780 ± 20 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/APC

PBC1550SM-FC

Fiber PBC, 1550 ± 40 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/PC

PBC1064SM-FC

Fiber PBC, 1064 ± 20 nm, 1 SM and 2 PM Ports, FC/PC