Санкт-Петербург +7 (812) 670-44-19

Москва +7 (495) 789-49-78

PS934

60 mm Penta Prism, 42 mm x 42 mm Clear Aperture

PS933

40 mm Penta Prism, 28 mm x 28 mm Clear Aperture

PS932

20 mm Penta Prism, 14 mm x 14 mm Clear Aperture

PS931

10 mm Penta Prism, 7 mm x 7 mm Clear Aperture