Санкт-Петербург +7 (812) 670-44-19

Москва +7 (495) 789-49-78

AYL5040-B

f=40.00 mm, L=50.0 mm, H=50.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm

AYL5040-A

f=40.00 mm, L=50.0 mm, H=50.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm

AYL4532-B

f=32.0 mm, L=45.00 mm, H=45.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm

AYL4532-A

f=32.00 mm, L=45.0 mm, H=45.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm

AYL3026-B

f=26.00 mm, L=30.0 mm, H=30.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm

AYL3026-A

f=26.00 mm, L=30.0mm, H=30.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm

AYL2520-B

f=20.00 mm, L=25.0 mm, H=25.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 650-1050 nm

AYL2520-A

f=20.00 mm, L=25.0 mm, H=25.0 mm, S-LAH64 Plano-Convex Acylindrical Lens, AR Coating: 350-700 nm