Санкт-Петербург +7 (812) 670-44-19

Москва +7 (495) 789-49-78

Видимые суперлюминесцентные диоды (SLD), корпус бабочка

SLD650B

650 nm, 3 mW, Butterfly Package Superluminescent Diode, FC/APC

SLD635B

635 nm, 3 mW, Butterfly Package Superluminescent Diode, FC/APC

SLD510B

510 nm, 1.5 mW, Butterfly Package Superluminescent Diode, FC/APC

SLD450B

450 nm, 5 mW, Butterfly Package Superluminescent Diode, FC/APC

SLD405B

405 nm, 5 mW, Butterfly Package Superluminescent Diode, FC/APC